logo

Mag de gemeente of je huisbaas het plaatsen van een satelliet schotel weigeren ?

schotelverbod

Verkeersbord schotelverbod.

Het antwoord is heel simpel,  NEE !

De gemeente of je huisbaas kan niemand verbieden een satellietschotel te plaatsen.
Op Europees niveau werd vastgelegd dat dit deel uitmaakt van het recht op vrije nieuwsgaring.
Er werd dus een officiële mededeling van de Europese Commissie uitgevaardigd waarin duidelijk staat vermeld dat iedereen een schotel mag plaatsen.

Klik HIER voor de officiële mededeling van de Europese commissie. ( Artikel 28 en 49 van het verdrag- op het gebied van het gebruik van schotelantennes )

Heb je echter toch een huurcontract waarin staat dat je geen schotel mag plaatsen dan mag je nog een schotel plaatsen omdat dat artikel in je huurcontract in strijd is met de Europese wet.

Ook indien je een brief krijgt van de gemeente kan je hen duidelijk maken dat u volkomen in uw recht bent.

LET OP !!!

Op lokaal niveau kunnen er enkel maar esthetische restricties worden opgelegd door de dienst stedenbouw van uw gemeente.
U kunt dit dus best daar even navragen, maar wij geven hier enkele algemene richtlijnen mee:
– Aan de achtergevel mag je een schotel plaatsen van maximum 80 centimeter doormeter.
– Op een plat dak mag je een schotel plaatsen van maximum 120 centimeter doormeter, die niet meer dan 50 centimeter boven het dak uitsteekt.
– In de tuin mag je een schotel plaatsen van maximum 150 centimeter doormeter.